تبلیغات
«دهکده زبان» - گرامر انگلیسی - of course
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 4 دی 1392

زبان آموزان زیادی هستند که درک نادرستی از معنی عبارت of course دارند و آنرا در جایگاه مناسبش به کار نمیبرند، تا جایی که گاه موجب رنجش مخاطب خود نیز میشوند. با ادامه این پست از «دهکده زبان» همراه باشید تا با جایگاه درست کاربرد این عبارت آشنا شوید.

the word of course

عبارت of course به معنی «همانطور که همه میدانند» یا «همانطور که معلوم است» به کار میرود:

- It looks as if the sun goes around the earth, but of course that’s not true.

- We’ll leave at eight o’clock. Grandma won’t be coming, of course.

از of course همچنین میتوان در پاسخ مثبت مودبانه به یک درخواست استفاده کرد:

- Can you help me?  ~Of course.

بهتر است از of course در پاسخ به حقیقتی که بیان میشود استفاده نکرد و از عبارت های دیگری بهره برد، چرا که بار معنایی منفی خواهد داشت (در صورت استفاده به این معنا خواهد بود که حقیقت موجود در سخن فرد اول آن قدر واضح است که ارزش گفتن را نداشته است):

- It’s cold.  ~It certainly is. (NOT Of course it is.)طبقه بندی: دستور زبان، 

برچسب ها: دستور زبان، جایگاه، کاربرد، معادل، بدیهی است که، البته،

نویسنده: بهنام کیماسی
آرشیو مطالب
دیکشنری دهکده


پیوندهای تخصصی