تبلیغات
«دهکده زبان» - محقق کردن آرزوها
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 25 دی 1392

Crossing Fingers to Make a Wish Come True

It is believed that bad luck is trapped at the place where the point finger and the middle finger meet. So when we cross these two fingers, we stop the bad luck from escaping and as a result let our wishes come true!

point and middle finger cross back روی هم گذاشتن انگشت وسط و میانی شانس بد آرزو

روی هم گذاشتن انگشت ها برای به حقیقت پیوستن آرزوهایمان

از زمان های گذشته باور عمومی اینطور بوده است که بدشانسی در محل تلاقی انگشت اشاره و انگشت وسط گیر افتاده است. پس وقتی این دو انگشت را روی هم قرار دهیم، باعث میشویم تا بدشانسی نتواند فرار کند و در نتیجه موجب آن میشویم که آرزوهایمان به حقیقت بپیوندند.طبقه بندی: باورهای عامیانه، 

برچسب ها: بدشانسی، خرافات، تلاقی، ضربدری، انگشت ها، آرزو، Crossing Fingers to Make a Wish Come True،

نویسنده: بهنام کیماسی
آرشیو مطالب
دیکشنری دهکده


پیوندهای تخصصی