تبلیغات
«دهکده زبان» - شعر انگلیسی پر از تناقض
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 20 آذر 1392

One bright day in the middle of the night,

Two dead boys got up to fight.

Back to back they faced each other,

Drew their swords and shot each other.

A deaf policeman heard the noise,

And came and killed those two dead boys.

Anonymous

full of paradox - تصویر پر از تناقض  

یک روز سحر اوایل شب / کز رود فرو فتاد یک سنگ

بودند دو مرده کودک پیر / از بهر ناهار بر سر جنگ

هم پشت به پشت و روی در رو / استاده بدند بس هماهنگ

ناگاه یکی کشید خنجر / بر چانه دیگری بزد بنگ

یک گزمه کر شنید آن صوت / از اگزوز آب فورد مستنگ

برجست و دو مرده را بخواباند / مالاند و بکشت و کرد جیم فنگطبقه بندی: اشعار، 

برچسب ها: paradox، متناقض، یک روز سحر اوایل شب، حسین وحید دستجردی، دوزبانه، poem، one bright day in the middle of the night،

نویسنده: بهنام کیماسی
آرشیو مطالب
دیکشنری دهکده


پیوندهای تخصصی