تبلیغات
«دهکده زبان» - گرامر انگلیسی - end & finish
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 7 اسفند 1392

دو فعل end و finish معنای شبیه به همی دارند، و معمولا تفاوتی در استفاده از آنها وجود ندارد:

- What time does the class end/finish?

- Term ends/finishes on August 28.

با این حال تفاوت‏های اندکی در معنای این دو واژه است که در ادامه این پست از «دهکده زبان» آنها را بررسی می‏کنیم.

end finish flag پرچم خط پایان

هنگامی که درباره به پایان رساندن کاری صحبت می‏کنیم که در حال انجام آن هستیم، ترجیحا از finish استفاده می‏کنیم:

- He’s always starting something new, but he rarely finishes them.

- You will never finish this pizza. It is too big for you.

- Are you still doing your homework? ~No, I’ve finished.

استفاده از end زمانی رایج‏تر است که تغییر مهمی روی داده است:

- I decided it was time to end our relationship.

- The First World War ended in 1918.

هم‏چنین زمانی که درباره پایان دادن به چیزی صحبت می‏کنیم از end استفاده می‏کنیم:

- How do you end an email you’re sending to your teacher?

- The party ended with a big fight between David and Martha.

برای صحبت درباره اشکال فیزیکی نیز از end استفاده می‏شود:

- The road suddenly ended in the middle of the forest.

- Nouns that end in –sh have plurals in –es.

پس از finish، و نه end، می‏توان از –ing استفاده کرد:

- I finished teaching at 8:30.طبقه بندی: دستور زبان، 

برچسب ها: گرامر، دستور زبان، انگلیسی، end، finish، grammar، Farsi،

نویسنده: بهنام ک
آرشیو مطالب
دیکشنری دهکده


پیوندهای تخصصی