تبلیغات
«دهکده زبان» - گرامر انگلیسی - due to & owing to
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 19 فروردین 1393

معنی due to و owing to شبیه به because of است، با این تفاوت که due to کاربرد بیشتری دارد. در ادامه این پست از «دهکده زبان» به یک ویژگی مشترک و یک ویژگی متفاوت این دو اشاره خواهم داشت.

عبارت ‏هایی که با due to و owing to آغاز می‏گردند معمولا با یک کاما از بخش اصلی (هسته) جمله جدا می‏شوند.

- Due/Owing to the bad weather(,) the match was cancelled.

- We have had to postpone the meeting(,) due/owing to the strike.

از due to می‏توان پس از افعال to be نیز استفاده کرد، ولی owing to را نمی‏توان این‏گونه استفاده نمود:

- His success was due to his mother. (Not … was owing to his mother.)طبقه بندی: دستور زبان، 

برچسب ها: دستور زبان، grammar، Farsi، difference، تفاوت،

نویسنده: بهنام کیماسی
آرشیو مطالب
دیکشنری دهکده


پیوندهای تخصصی