تبلیغات
«دهکده زبان» - گرامر انگلیسی - نهایتا
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 6 خرداد 1393

برای صحبت در مورد پایان یا نهایت رویدادها می‌توان از واژه‌ها یا عبارت‌های مختلفی استفاده کرد. اما اینکه آیا می‌توان آنها را به جای یکدیگر به کار برد پرسشی است که در ادامه این مطلب از «دهکده زبان» به آن پاسخ خواهیم داد.

1- finally

از finally زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهیم بگوییم فردی زمان زیادی منتظر چیزی بوده است. در این حالت finally معمولا در وسط جمله میآید:

Joe has finally found a job.

After trying 5 times, he finally passed his exam.

از finally هم‌چنین می‌توان هنگامی استفاده کرد که می‌خواهیم آخرین عنصر از یک مجموعه را برشماریم (در این حالت finally معادل lastly است):

We must increase productivity. We must reduce unemployment. And finally, we must compete in world markets.

2- at last

این عبارت بی‌صبری یا بی‌تحملی ناشی از انتظار یا تاخیر زیاد را نشان می‏دهد:

Frank has paid me that money at last.

When at last I found them they were almost dead.

از at last برای بیان تعجب نیز می‌توان استفاده کرد:

At last! Where the hell have you been?

3- in the end

این عبارت نشان دهنده آن است که چیزی پس از تغییرات یا با شک و تردید صورت می‌پذیرد:

We made seven different holiday plans, but in the end we went to Iran.

I left in the middle of the film. Did they get married in the end?

دیگر کاربرد in the end برای بیان معنی «پس از آنکه همه چیز را در نظر گرفتیم» می‏باشد:

In the end, mother knows best.

In the end, you can’t get fit without exercise.

4- at the end

این عبارت برای نشان دادن پایان چیزی بکار می‌رود و نشانی از انتظار یا تاخیر در معنای آن وجود ندارد:

A declarative sentence has a full stop at the end.

I wish I was paid at the beginning of the week and not at the end.طبقه بندی: دستور زبان، 

برچسب ها: دستور زبان، finally، at last، in the end، at the end، زبان، تفاوت،

نویسنده: بهنام کیماسی
آرشیو مطالب
دیکشنری دهکده


پیوندهای تخصصی