تبلیغات
«دهکده زبان» - روز معلم مبارک
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 9 اردیبهشت 1393

معمار دانایی، ای معلم!

الفبا به دستم دادی تا پشت دیو نادانی را به خاک بمالم و برای عبور از گذرگاه پیچ در پیچ تردید، تا رسیدن به منزلگاه یقین، ریسمانی از جنس كلام آویختی تا به باور تمام، آن را چنگ زنم.

صبح عافیت را به چشم نمی‌دیدیم اگر دست‌گیری تو در شام سیاه بی‌دانشی همراهی‌مان نمی‌كرد. تو بهار دوباره‌ای كه با حضور زندگی‌بخش خویش زمستان نادانی را پایان می‌دهی.

تو در تكرار الفبای زندگی آنقدر اصرار ورزیدی كه قامت شب فرو شكست و آب حیات در كویر اندیشه‌های مخاطبان به فوران ایستاد.

دستم را گرفتی، پرهیزم داشتی از مشق سیاه ناتوانی و ناكامی و مشق ادب آموختیم و چه با بردباری و مدارا و متانت، از كوچه‌های سرد نادانی عبورم دادی.

نقاش نقش‌های نكو!

قلم در دست می‌گیری و بر لوح دلم نقش‌ها می‌زنی از بهترین یادها و نام‌ها؛ نقشی از آب، از پدر، از مادر، ازآبی آسمان و نقشی ماندگار از خدا.

با قلمدانی خالی از دانایی به مكتبت می‌آیم و با توشه‌های فراوانی از قلم و علم و ادب و پرسش و پاسخ و دانستن بدرقه‌ام می‌كنی.

مهربان‌تر از تو دایه‌ای هست این گونه با سخاوت و سخن‌شناس و دل‌آگاه؟

اینجاست كه معنی این كلام مشهور را بهتر می‌فهمم كه: «اگر به جای اسلحه، با معلم به جنگ دنیا می‌رفتیم، همه دشمنان نابود می‌شدند.»

معلم، ای صبح روشن دانایی، روزت خجسته باد!

در ادامه با چند پیامک انگلیسی ویژه تبریک روز معلم با ترجمه خودم همراه «دهکده زبان» باشید.

روز معلم مداد Teachers Day pencil

Dear teacher, thanks for making us what we are today. Happy Teachers Day!

معلم عزیزم، ممنونم که ما را به آنچه که امروز هستیم تبدیل کردی. روز معلم مبارک!

***

The way you teach...

The knowledge you share...

The care you take...

The love you show…

Makes you...

The world's best teacher.

Happy Teacher's Day!

روش تدریست...

دانشی که با ما سهم می‌کنی...

مراقبتی که از ما داری...

عشقی که از خود نشان می‌دهی...

تو را...

به بهترین معلم دنیا تبدیل می‌کند.

روز معلم مبارک!

***

I found guidance, friendship, discipline, and love, in one person. And that person is you! Happy Teachers Day!

من راهنمایی، دوستی، نظم، و عشق را در وجود یک فرد یافتم. و آن فرد شما هستید. روز معلم مبارک!

***

A good teacher is like a candle - it consumes itself to light the way for others. Happy Teachers day!

معلم خوب هم‌چون شمع می‌ماند: خود را به مصرف می‌رساند تا راه را برای دیگران روشن سازد. روز معلم مبارک!

***

You guided me when I was lost.

You supported me when I was weak.

You have enlightened me all through.

Happy Teachers day!

به هنگام سرگردانی راهنمایم بودی.

در وقت ناتوانی پشتیبانیم کردی.

و تمام وجودم را با نور علم روشنایی بخشیدی.

روز معلم مبارک!

***

You are the best teacher in this world. I will always remember that I had an excellent guide, in the form of a teacher – You! Happy Teachers Day!

شما بهترین معلم در تمام جهان هستید. همواره به یاد خواهم داشت که راهنمای فوق العاده‌ای چون شما در قالب یک معلم داشتم. روز معلم مبارک!

***

I always love your class,

Your teaching helps me see,

That to have a happy life,

Learning is the key.

Happy Teacher Day!

همیشه کلاستان را دوست دارم،

تدریس شما به من کمک می‌کند تا ببینم،

که برای داشتن یک زندگی شاد،

یادگیری کلید راه‌گشاست.

روز معلم مبارک!

***

I like a teacher who gives you something to take home to think about besides homework. 

~ Lily Tomlin as Edith Ann

معلمی را دوست دارم که در کنار تکلیف، موضوعی می‌دهد تا در خانه به آن فکر کنیم.

~ لیلی تاملین در نقش ادیث آن

***

A good teacher is a master of simplification and an enemy of simplism. 

~ Louis A. Berman

معلم خوب استاد ساده‌سازی و دشمن ساده‌لوحی است.

~ لویی برمن

***

What the teacher is, is more important than what he teaches. 

~ Karl Menninger

آنچه خود معلم هست، از آنچه تدریس می‌کند مهم‌تر است. 

~ کارل منینگر



لینک مطالب مرتبط: Happy Teachers Day،

طبقه بندی: جملات زیبا، 

برچسب ها: پیامک، اس ام اس، متن زیبا، Teachers Day، Teacher's Day، sms، messages،

نویسنده: بهنام کیماسی
آرشیو مطالب
دیکشنری دهکده


پیوندهای تخصصی