تبلیغات
«دهکده زبان» - شبیه‌سازی انسان
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1393

ایده اولیه راجع به شبیه‌سازی انسان (human cloning) هنگامی شکل گرفت که یک دانشمند اسکاتلندی توانست گوسفندی به نام Dolly را در سال 1997 شبیه‌سازی کند. پخش خبر این واقعه مهم، توجه محافل پزشکی، مذهبی، سیاسی و غیره را درجهان به خود جلب کرد به گونه‌ای که از این واقعه علمی اغلب به عنوان نقطه عطف علم در سال 1997 یاد می‌شودامروزه تحقیقات در مورد سلول‌های بنیادین پیشرفت‌های چشم‌گیری كرده است كه كمابیش در اخبار می‌بینیم و می‌شنویم. اما آیا واقعیت به درستی گفته می‌شود؟ در اخبار معمولا از شبیه‌سازی ژنتیكی پستاندارانی چون موش، گوسفند و خوك چیزهای زیادی گفته می‌شود؛ حال آنکه جز اندكی در مورد شبیه‌سازی انسان چیزی گفته نمی‌شود. ولی به باور برخی شبیه‌سازی انسان نیز انجام گرفته یا در مراحل نهایی انجام است. در ادامه این پست از «دهکده زبان» با یک انشای انگلیسی در همین زمینه همراه باشید.

شبیه سازی انسان، دالی گوسفند، human cloning، Dolly the Sheep

Dolly the Human

Have you ever heard something about “Dolly the sheep”? Do you know why she is so special? How about cloning? Do you know anything about this process? Do you think human cloning is should be done or not? The answer to these questions lies in the lines of this essay.

Let’s first get familiar with “Dolly the sheep”. The most famous sheep all over the world which lived six years and has got some children! She was the first mammal to be cloned, the process of producing similar populations of genetically identical individuals done through the nuclear transfer (Wikipedia). This can be done to produce humans as well, one of the most controversial issues discussed by scientists and people working on ethics in previous years. Some of them believe that cloning is a very good idea and has a lot of benefits for human race while others believe that it’s a very dangerous process to go through and have their own reasons so as to do their bests to stop human cloning.

As one of the most important reasons, the opposition group mentions that cloning will have very bad effects on the unity of marriage and parenthood. Issues like divorce have their own bad effects on the unity of marriage and parenthood which would rise if the matter of human cloning becomes real!

Another reason mentioned is that cloning will turn people to some commodities. It makes people to be treated as stuffs! Cloning is a very expensive process and also needs quality control as well as being immortal and destructive.

Cloning can also be called as an assault to human life, the dignity of human creation process and also the dignity of conjugal union. Cloning is a very dangerous process as producing “Dolly the sheep” preceded by 276 failures. Cloned human embryos have already been killed in labs.  It ignores the value of a man and a woman coming together as a unit and gaining the fruit of their union.

Finally, we can say that human cloning shows the human arrogance as well as being dangerous, artificial, ruining couple’s lives and an assault to human race! So the battle to stop human cloning will be the most important opportunity to turn the tide against the culture of treating human race as commodities and as a result, having no “Dolly the Human”!

By: Behnam Keimasi, 2011طبقه بندی: مهارت نوشتن، 

برچسب ها: گوسفند، دالی، Dolly the Sheep، Human cloning، انشا، انگلیسی، متن،

نویسنده: بهنام کیماسی
آرشیو مطالب
دیکشنری دهکده


پیوندهای تخصصی