«دهکده زبان» مطالب کمک آموزشی انگلیسی http://english-village.mihanblog.com 2018-07-16T07:47:01+01:00 text/html 2015-03-11T07:41:11+01:00 english-village.mihanblog.com بهنام کیماسی میوه ها و سبزیجات در اصطلاحات انگلیسی http://english-village.mihanblog.com/post/664 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><font size="2"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">در پست‌های پیشین استفاده از برخی میوه ها و سبزیجات شامل موز، سیب، لوبیا، ذرت، هویج، چغندر، کلم، گل کلم، و گیلاس در اصطلاحات انگلیسی را یاد گرفتیم. اکنون نوبت آن است که آموخته‌هایمان را مورد آزمایش قرار دهیم. در ادامه این پست از&nbsp;</span><a href="http://www.englishvillage.ir" target="_blank" title="«دهکده زبان»">«دهکده زبان»</a>&nbsp;<span lang="FA" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">یک پاراگراف انگلیسی قرار داده شده است که حاوی بسیاری از اصطلاحاتی است که پیش از این فرا گرفتیم. از شما خواهش دارم آن را به زبان ساده انگلیسی برگردانید و پاسخ خود را به من ایمیل کنید. پاسخ شما بررسی و نمره شما برایتان فرستاده خواهد شد. پاسخ درست نیز تا پایان هفته بعد در ادامه همین پست قرار خواهد گرفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 200%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/40/117448/Post664/fruitvegetable.jpg" alt="fruit and vegetables"></p> text/html 2015-03-04T07:41:11+01:00 english-village.mihanblog.com بهنام کیماسی ضرب المثل های انگلیسی 37 http://english-village.mihanblog.com/post/660 <p align="center" dir="LTR" style="text-align:center;line-height:200%"><font size="2"><strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: normal;">The pot calls the kettle black.</span></strong></font></p><p align="center" dir="LTR" style="text-align:center;line-height:200%"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/40/117448/Post660/kettlepot.jpg" alt="kettle pot، قابلمه کتری"></p> text/html 2015-02-25T07:41:11+01:00 english-village.mihanblog.com بهنام کیماسی گفتار کودکانه انگلیسی 3 http://english-village.mihanblog.com/post/662 <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align:center;line-height: 200%"><font size="2"><b><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">didy</span></b><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;">: diaper<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align:center;line-height: 200%"><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">Let’s change your <b>didy</b>.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align:center;line-height: 200%"><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">&nbsp;</font></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/40/117448/Post662/didy.png" alt="پوشک" style="font-size: 11px;"></p> text/html 2015-02-18T07:41:11+01:00 english-village.mihanblog.com بهنام کیماسی جملات زیبای انگلیسی 71 http://english-village.mihanblog.com/post/663 <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align:center;line-height: 200%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font size="2">Where there is love there is life.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align:center;line-height: 200%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><i><font size="2">Mahatma Gandhi</font></i></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align:center;line-height: 200%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/40/117448/Post663/lovinglife.jpg" alt="love"></p> text/html 2015-02-11T07:41:11+01:00 english-village.mihanblog.com بهنام کیماسی ولنتاین http://english-village.mihanblog.com/post/661 <div style="text-align: left; direction: ltr;"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><font size="2"><b>Valentine’s Day</b><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:200%"><font size="2">On February 14th&nbsp;it is the custom for lovers to give each other cards and gifts. Superstition says that the person who kisses you on Valentine’s Day will be your love for the whole year.</font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 200%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/40/117448/Post661/Valentine.jpg" alt="Valentine's Day، روز ولنتاین"></p></div> text/html 2015-02-04T07:41:11+01:00 english-village.mihanblog.com بهنام کیماسی گیلاس در اصطلاحات انگلیسی http://english-village.mihanblog.com/post/659 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align:center;line-height: 200%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><b><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">The word "Cherry" used in Slang</font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align:center;line-height: 200%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/40/117448/Post659/cherry.jpg" alt="cherry، گیلاس"></p> </div> text/html 2015-01-28T07:41:11+01:00 english-village.mihanblog.com بهنام کیماسی The Man Who Escaped http://english-village.mihanblog.com/post/651 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:200%"><font size="2"><span lang="FA">خواندن داستان های کوتاه برای تقویت درک مطلب و بهبود دایره لغات امری ضروری است. در ادامه این پست از&nbsp;</span></font><a href="http://www.englishvillage.ir" target="_blank" title="«دهکده زبان»"><font size="2">«دهکده زبان»</font></a><font size="2"><span lang="FA">&nbsp;با لینک دانلود داستان کوتاه </span><span dir="LTR">The Man Who Escaped</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در قالب یک فایل PDF&nbsp;</span></font><span style="font-size: small;">به همراه تمرین های درک مطلب این داستان در&nbsp;</span><font size="2" style="line-height: 200%;"><span lang="FA">خدمت شما خوانندگان گرامی هستم.&nbsp;</span></font><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-size: 11px;"><font size="2">خواندن این داستان کوتاه به کسانی که در سطح مقدماتی یادگیری زبان انگلیسی هستند توصیه میشود. امیدوارم از خواندن این داستان لذت ببرید.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 200%;"><span lang="FA" style="line-height: 200%; font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/40/117448/Post651/escape.png" alt="Escape Prison، فرار زندان"></span></p> text/html 2015-01-21T07:41:11+01:00 english-village.mihanblog.com بهنام کیماسی ضرب المثل های انگلیسی 36 http://english-village.mihanblog.com/post/654 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: normal;"><font size="2">Appearances are deceptive.<o:p></o:p></font></span></strong></p> <p align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><font size="2"><strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: normal;">OR</span></strong><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: normal;"><font size="2">Fair face, fault heart!<o:p></o:p></font></span></strong></p> <p align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><font size="2"><strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: normal;">OR</span></strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><font size="2"><strong><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-weight: normal;">Never judge from appearance.</span></strong></font></p><p align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/40/117448/Post654/appearances.jpg" alt="Appearances"></p> </div> text/html 2015-01-14T07:41:11+01:00 english-village.mihanblog.com بهنام کیماسی Stone Telling http://english-village.mihanblog.com/post/658 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><b><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">Stone Telling<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">How do we tell if a window is open?<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">Just throw a stone at it.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">Does it make a noise?<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">It doesn’t?<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">Well, it was open.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">Now, let’s try another…<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">CRASH!<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">It wasn’t!<span lang="AR-SA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><i><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">By: Shel Silverstein</font></span></i></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;line-height:200%"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/40/117448/Post658/brokenwindow.jpg" alt="broken window، پنجره شکسته"></p> </div> text/html 2015-01-07T07:41:11+01:00 english-village.mihanblog.com بهنام کیماسی گل کلم در اصطلاحات انگلیسی http://english-village.mihanblog.com/post/655 <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align:center;line-height: 200%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><b><span style="line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">The word "Cauliflower" used in Slang</font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="text-align:center;line-height: 200%;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/40/117448/Post655/Cauliflower.jpg" alt="cauliflower، گل کلم"></p>