تبلیغات
«دهکده زبان» - مطالب ابر زندگی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1393

Where there is love there is life.

Mahatma Gandhi

love

ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبا، 

برچسب ها: عشق، زندگی، love، life، گاندی، Gandhi، quote،

نویسنده: بهنام کیماسی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 23 مهر 1393

Live deeply, live totally, live wholly, so when death comes and knocks at your door; you are ready – ready like a ripe fruit to drop.

Just a small breeze comes and the fruit drops; sometimes even without the breeze the fruit drops from its own weight and ripeness.

Death should be like that. And the readiness has to come through living.

زندگی مرگ، life death

ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبا، 

برچسب ها: زندگی، مرگ، میوه، آماده، رسیده، اشو، quote،

نویسنده: بهنام کیماسی
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 9 تیر 1393

Each man comes into this world with a specific destiny – he has something to fulfill, some message has to be delivered, some work has to be completed.

You are not here accidentally – you are here meaningfully.

There is a purpose behind you.

The Whole intends to do something through you.

زندگی هدفمند life purposrful

ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبا، 

برچسب ها: زندگی، سرنوشت، هدف، life، destiny، purpose، beautiful sentence،

نویسنده: بهنام کیماسی
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 19 خرداد 1393

It is such a simple life.

Take risks, be a gambler – what can you lose?

We come with empty hands, we go with empty hands.

There is nothing to lose.

Just a little time to be playful, to sing a beautiful song, and the time is gone.

Each moment is so precious.

simple life زندگی ساده

ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبا، 

برچسب ها: زندگی، ترانه، فرصت، خطر، life، risk، beautiful sentence،

نویسنده: بهنام کیماسی
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 29 اردیبهشت 1393

Life is not esoteric at all. It is written on each leaf of each tree, on each pebble on the seashore; it is contained in each ray of the sun – whatever you come across is life in all its beauty.

life beautiful زندگی زیبا

 

ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبا، 

برچسب ها: زندگی، اشو، life، English، beautiful، sentences،

نویسنده: بهنام کیماسی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 2 آذر 1390

Ants Think Winter All Summer.

You can’t be so naïve as to think summer will last forever.

So ants are gathering their winter food in the middle of the summer.

You’ve got to think rocks as you enjoy the sand and sun.

Lesson: It is important to think realistic. Think ahead!

 ants save for winter - ants work in summer - کار مورچه ها در تابستان - ذخیره غذای مورچه ها برای زمستان

مورچه ها تمام تابستان در فکر زمستان اند.

شما نمی توانید این قدر ساده انگار باشید که فکر کنید تابستان هیچگاه پایان نخواهد یافت.

پس مورچه ها دارند خوراک زمستان خود را در وسط تابستان جمع می کنند.

باید در هنگام آسایش به فکر دشواری ها نیز بود.

نتیجه: تفکر واقع نگرانه بسیار مهم است. به آنچه پیش روی دارید فکر کنید!لینک مطالب مرتبط: فلسفه مورچه ها 1، فلسفه مورچه ها 2، فلسفه مورچه ها 3،

طبقه بندی: نوشته های زیبا، 

برچسب ها: عبرت، زندگی، انگلیسی، ترجمه، فارسی، زمستان، تابستان،

نویسنده: بهنام کیماسی
مرتبه
تاریخ : جمعه 10 تیر 1390

All That You Possibly Can.

How much will an ant gather during the summer to prepare for the winter?

All that he possibly can!

Lesson: Do all you can… and more!

Ant hard work - مورچه کار سخت - وزن زیاد مورچه بار سنگین - ant heavy things 

هر آنچه در توانت است.

یک مورچه چقدر برای زمستان خود ذخیره می کند؟

هر آنچه در توانش است!

نتیجه: با تمام توان تلاش کن... و حتی بیشتر! لینک مطالب مرتبط: فلسفه مورچه ها 1، فلسفه مورچه ها 2، فلسفه مورچه ها 4،

طبقه بندی: نوشته های زیبا، 

برچسب ها: زندگی، مورچه، عبرت، داستان، توان، انجام، do all you can،

نویسنده: بهنام کیماسی
(تمامی صفحات:4)      [1]   [2]   [3]   [4]  

آرشیو مطالب
دیکشنری دهکده


پیوندهای تخصصی