تبلیغات
«دهکده زبان» - مطالب ابر quote
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1393

Where there is love there is life.

Mahatma Gandhi

love

ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبا، 

برچسب ها: عشق، زندگی، love، life، گاندی، Gandhi، quote،

نویسنده: بهنام کیماسی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 23 مهر 1393

Live deeply, live totally, live wholly, so when death comes and knocks at your door; you are ready – ready like a ripe fruit to drop.

Just a small breeze comes and the fruit drops; sometimes even without the breeze the fruit drops from its own weight and ripeness.

Death should be like that. And the readiness has to come through living.

زندگی مرگ، life death

ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبا، 

برچسب ها: زندگی، مرگ، میوه، آماده، رسیده، اشو، quote،

نویسنده: بهنام کیماسی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1389

live a life - life quote - سخن بزرگان زندگی


طبقه بندی: جملات زیبا، 

برچسب ها: زندگی، عشق، عاشقانه، love، life، جمله، quote،

نویسنده: بهنام کیماسی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 23 تیر 1389

Death is not the end of the road, but a gateway to a better place.

endless road to heaven - جاده بی پایان به سمت بهشت

مرگ پایان جاده زندگی نیست، بلکه گذرگاهی است به مکانی بهتر.طبقه بندی: جملات زیبا، 

برچسب ها: فارسی، دوزبانه، مرگ، پایان زندگی، نقل قول، سخن بزرگان، quote،

نویسنده: بهنام کیماسی
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 30 فروردین 1389

To love is to suffer,

To avoid suffering, one must not love.

 But then, one suffers from not loving.

 Therefore, to love is to suffer; not to love is to suffer;

love suffer - love pain - heart broken - قلب شکسته - رنج و عشق - درد دوست داشتن

To suffer is to love.

 To be happy is to love. To be happy, then, is to suffer,

But suffering makes one unhappy.

Therefore, to be happy, one must love to suffer from too much happiness.طبقه بندی: نوشته های زیبا، 

برچسب ها: عشق، رنج، سخن بزرگان، نقل قول، quote،

نویسنده: بهنام کیماسی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 25 بهمن 1386

Perhaps they can impose their ideas to you but they never can change your ideas.

شاید آنان بتوانند عقایدشان را بر تو تحمیل کنند اما هرگز نمی توانند عقاید تو را تغییر دهند.

change idea - تغییر عقیده 


I don't have special aptitude, just I know the way of concentration.

من توانایی خاصی ندارم، بلکه فقط روش تمرکز کردن را بلدم.

 Concentration - تمرکزطبقه بندی: جملات زیبا، 

برچسب ها: عقاید، تحمیل، توانایی، تمرکز، روش، سخن، quote،

نویسنده: بهنام کیماسی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 24 بهمن 1386

Never ever do the up-cage to cage-up your holy cage in the Supreme Cage by the cage's through the cage as a cage like a cage-holder in the cage-field over the down-cage.

 prisoner and warder - زندانی و زندانبان

هرگز هیچگاه از قفس به منظور به زندان افکندن خویش در زندانی از زندان ها استفاده نکنید چرا که زندانبان خود به نوعی در زندان خویش در جایی دیگر محبوس است.


پ.ن: این متن به زبان انگلیسی قدیمی است و به همین دلیل کلمات آن معانی منسوخ و غیرمنسوخ خود را در کنار هم دارند.طبقه بندی: جملات زیبا، 

برچسب ها: قفس، زندان، زندانی، زندانبان، محبوس، فلسفی، quote،

نویسنده: بهنام کیماسی
آرشیو مطالب
دیکشنری دهکده


پیوندهای تخصصی